Fungsi akar dalam proses fotosintesis adalah ….

Fungsi akar dalam proses fotosintesis adalah ….

a). menyerap karbondioksida

b). memantulkan cahaya matahari

c). menyerap oksigen

d). menyerap air

Jawaban: b

Tumbuhan mengambil zat hara yang terdapat di tanah melalui akarnya. Zat hara diserap oleh rambut-rambut akar yang halus.

Selain menyerap air, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida melalui lentisel (pori-pori kulit batang) dan stomata (mulut daun).

Air yang mengandung zat hara dan karbon dioksida ini akan diangkut ke daun melalui batang lewat pembuluh kayu (xilem).

Selama proses fotosintetis, Selain klorofil, tumbuhan hijau memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari.

Jadi fungsi akar tumbuhan pada proses fotosintesis adalah menyerap air,

Dengan bantuan cahaya matahari, air dan karbon dioksida diolah menjadi zat tepung (karbohidrat) dan oksigen.

Fungsi akar dalam proses fotosintesis adalah ….

error: Content is protected !!